Music by John van Loon

Ey Maah

featuring Sepideh Vahidi

Writer(s): J. van Loon / Charles Fenech / O. Khayyam (lyrics)

Length: 6:24

Release date : 1 Maart 2014

iTunes: http://bit.ly/SoR0ER

Words: Omar Khayyam from the Rubaiyat, recited by Sepideh Vahidi

 
 

Lyrics:

چون عهده  نمی شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش بماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد مارا

chon ohde nemi havad kasi fardaa raa
haali khosh daar in del-e  por sowdaa raa
may nush bemaahtaab ey maah ke maah
besyaar betaabad o nayaabad maaraa