Music by John van Loon

BIO

[:nl]

Door de duisternis naar het licht, van nieuwe maan naar volle maan,
langs eerste en laatste kwartier…

00 guflux john up 286 tallDe cyclus aan de nachtelijke hemel, door de jaargetijden heen een relatieve constante die overal op aarde waargenomen wordt en zijn ebbende en vloedende werking doet gelden; een ver schijnsel dat dichtbij verbaast en grenzeloos verbroedert.

Na jarenlange afwezigheid aan het muzikale front doet John van Loon van zich spreken met de twee albums New Moon en Dark Moon, die het verleden, nu en het verschiet in één vloeiende creatieve beweging bijeen nemen in het dubbelalbum Blue Moon.

Guflux

Guflux is de naam waaronder John van Loon Blue Moon lanceert: een nieuw startpunt op de eeuwigdurende herhaling van cycli in zijn scheppende muzikale natuur. Immers: waar Hinterland ten grave gedragen werd, ontstond Lemonsoul. Dat project vormde de vruchtbare aarde voor Dark Territory en Solar. En vanaf daar begon nieuw licht te schijnen: Guflux.

Met Blue Moon geeft Van Loon weerklank aan neergang en glorieuze wederopstanding in zijn eigen leven. Hij werd getroffen door hyperacusis, een aandoening waarbij het horen van zelfs het kleinste geluid fysieke pijn oplevert. Van Loon’s zoektocht naar een oplossing voor zijn probleem vormde het begin van een queeste die niet alleen de pijn heeft weten te verlichten, maar hem ook weer in staat gesteld heeft zijn muzikale hart te volgen. New Moon is niet alleen Van Loon’s viering van de terugkeer aan het muzikale firmament. Met dit album in handen organiseert hij woensdag 26 maart het symposium Herrie uit je Hoofd, gericht op zowel aandacht voor gehoorproblemen als tinnitus en hyperacusis, als ook en vooral de behandeling daarvan.

Dark Moon

John van Loon kent geen grenzen in zijn muziek. Het Dark Moon-deel retrospectief en een actuele presentatie in één; een plaat met hedendaagse remixen van voornamelijk nummers afkomstig van het Dark Territory-album Libera Me uit 2006. Onder handen genomen door een internationale selectie artiesten waaronder Sara NoxxTonikom en Ah Cama-Sotz wisselen serene klanken en dark electro-beats elkaar af, om gezelschap te krijgen van melancholische soundtracks waarin de scheidslijn tussen verleden en heden verdwijnt. Alsof Dead Can Dance en O Quam Tristis op bezoek komt bij Front Line Assembly en Die Form, zo waaiert Dark Moon‘s elektronische darkwave uit van warmbloedig etherisch en vervoerend naar industrieel kil.

New Moon

Einde is tegelijk nieuw begin en op New Moon prijkt Dark Territory-dansvloerkraker Schmerztanz dan ook – net als op Dark Moon – aan de kop van dertien gedetailleerde nieuwe composities waarin de maan en diens licht centraal staan. Door de geschiedenis heen bleken zij van grote invloed op rituele en ‘heilige’ muziek. Geënt op etnische folkmelodie en -ritmiek groeit en bloeit de trance die New Moon opwekt van melodieuze ondergrondse duisternis naar een hemels vuurwerk. De extremen van het Guflux-spectrum vinden elkaar waar New Moon steeds gegrondvest blijft in het nu, beide voeten in het ondermaans aardse, met afwisselend thema’s als liefde, afscheid, reizen en voortrazende techniek als onderwerp.

SVEN SCHLIJPER, UTRECHT 2014

[:en]

From the dark into the light, from new moon to full moon,
via first quarter and last quarter…

00 guflux john up 286 tallThe cycle in the night sky, through the seasons a relative constant, observed all over the world, a far glistening light that surprises and connects people across the earth. After years of absence on the musical front John van Loon re-enters the fold as Guflux with the double album Blue Moon, which unites past, current times, what’s ahead and beyond in one creative flow.

Guflux

Guflux is moniker under which John van Loon launches his New Moon and Dark Moon: a new starting point on the perpetual repetition of cycles in his original creative musical nature. The demise of Hinterland marked the ascent of Lemonsoul, the project provided fertile soil for Dark Territory and Solar. From there a new light started to shine: Guflux.

With Blue Moon Van Loon presents the fall and resurrection in his own life through sound and music. He had succumbed to hyperacusis, an affliction that causes tremendous pains upon hearing even the faintest of sounds. Van Loon’s search for a cure to his problem marked the beginning of a quest that not only relieved him of his pain, but also enabled him to follow his musical passions. New Moon celebrates Van Loon’s return to the musical fore. With the record’s release, he also organised the symposium Herrie uit je Hoofd (Your Head freed from Noise) on March 26th, aimed at raising awareness for hearing problems such as tinnitus and hyperacusis and above all treatment thereof.

Dark Moon

There are no borders in John van Loon’s music. Therefore it is next to impossible to pin point New Moon with a single label. The Dark Moonsection is both a retrospective and current representation. The record features contemporary remixes of tracks taken from Dark Territory’s Libera Me album remixed by an international selection of artists, including Sara NoxxTonikom and Ah Cama-Sotz. Serene atmospheres are paired with pounding dark electro beats – in melancholic soundtrack-like soundscapes the borders between past and present dissolve. As if Dead Can Dance and O Quam Tristes pay a visit to Front Line Assembly and Die Form, Dark Moon’s electronic dark wave flows from brooding etheric to cold industrial.

New Moon

An ending is also a new beginning. On the New Moon side of this coin, the Dark Territory dance floor hit Schmerztanz is also at the forefront of the cohort of thirteen thrillingly refined new compositions that put the moon and its light into full focus. Both elements have been a sublime inspiration on ritual and ‘holy’ music throughout history. Based on ethnic folk melodies and rhythms, New Moon’s trance grows and blossoms from a melodic gothic underground darkness to a celestial firework display in the harmony of spheres. These extremes of the Guflux-spectrum are  joined in a modern foundation of the earthly themes of love, departure, travel, and ever increasing technological possibilities.

SVEN SCHLIJPER, UTRECHT 2014[:]