Music by John van Loon

Ey MaahEy Maah

 

Words: Omar Khayyam from the Rubaiyat, recited by Sepideh VahidiWords: Omar Khayyam from the Rubaiyat, recited by Sepideh Vahidi